Käyttöehtojen pääkohdat lyhyesti

Tämä yhteenveto ei korvaa tai muuta varsinaisia käyttöehtoja, vaan se on tarkoitettu antamaan helposti ymmärrettävä yleissilmäys käyttöehtojen sisältöön.

 • MAPPe-karttapalvelun kartat, paikkamerkinnät ja reitit pohjautuvat osin myös muiden sisällöntuottajien materiaaliin (kuten Maanmittauslaitos), joten emme vastaa siinä olevista virheistä.
 • Itse tuottamamme sisältö (kuten erikoiskartat ja syvyyskartat) on tekijänoikeudella ja suojattu ja niiden luvaton kopiointi sähköisesti tai paperille on ehdottomasti kielletty.
 • Pyrimme luonnollisesti tuottamaan mahdollisimman laadukasta palvelua, mutta meistä tai muista osapuolista johtuvat käyttökatkokset ovat silti mahdollisia. Toimiva verkkoyhteys on aina edellytys palvelun käynnistämiselle ja karttojen latautumiselle.
 • Sijainnin ja suunnan näyttö sekä verkkoyhteyden laatu riippuvat pitkälti käyttämästäsi laitteistoista ja olosuhteista. Älä siis käytä MAPPea ainoana välineenä navigointiin esimerkiksi vesillä tai tuntemattomassa metsässä liikkuessasi, vaan pidä huoli omasta ja muiden turvallisuudesta mahdollisten käyttöhäiriöiden varalta.
 • Palveluun on mahdollista lisätä kuvia ja kommentteja muiden käyttäjien avustamiseksi. Lisäämiesi kuvien kaikki oikeudet säilyvät sinulla. Emme vastaa käyttäjien lisäämästä materiaalista, vaikka tarkkailemmekin lisättyä materiaalia väärinkäytösten ehkäisemiseksi.
 • Kun lisäät kuvia tai kommentteja palveluun, niin vastaat siitä että sinulla on oikeudet kuviin ja lisäämäsi materiaali ei ole ketään henkilöä tai yritystä loukkaavaa tai vahingoittavaa. Myöskään mainosmateriaalia ei saa lisätä ellei asiasta ole erikseen sovittu. Toimimalla jatkuvasti ohjeiden vastaisesti voit saada porttikiellon palveluun.
 • Emme luovuta antamiasi tietoja ulkopuoliselle taholle, emmekä lähetä sähköpostilaatikkoosi kuin MAPPea koskevia tärkeitä tiedotteita.


Palvelun käyttöehdot

MAPPe-verkkopalvelu on Tmi Raimo Pitkäsen ylläpitämä ja osoitteessa www.mappe.fi tarjoama kartta- ja paikkatietopalvelu. Osana palvelua tai siitä irrotettuna toimii selainpohjainen karttasovellus, josta käytetään jäljempänä nimitystä Palvelu. Palvelu on saatavilla näiden käyttöehtojen mukaisesti ilmaiseksi rajatulla sisällöllä sekä täydellä sisällöllä ja lisäpalveluilla kuukausimaksua vastaan. Ottaessaan Palvelun käyttöön Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot.

1. Osapuolet

Osapuolina ovat käyttöoikeuden haltija (edellä ja myöhemmin Käyttäjä) ja Mappe-verkkopalvelun ylläpitäjänä ja tarjoajana Tmi Raimo Pitkänen (myöhemmin Palveluntarjoaja). Palvelu käyttää paikkatietoaineistojen tuottajien (myöhemmin Tiedontuottajat) tarjoamaa aineistoa karttakuvien ja paikkatietojen (myöhemmin Sisältö) näyttämiseksi Palvelun kautta.

2. Toiminnot

Palvelu mahdollistaa Käyttäjälle Sisällön selaamisen sekä Käyttäjän paikkatiedon näyttämisen, mikäli Käyttäjän laitteisto sitä tukee. Lisäksi Palvelu tarjoaa mahdollisuuden tallentaa omia paikkatietopisteitä ja reittejä, niihin liittyviä kuvia ja kommentteja. Rekisteröidyttyään ja kirjauduttuaan Palvelun käyttäjäksi Käyttäjä voi tallentaa omia paikkatietoja (pisteitä ja reittejä sekä niihin liittyviä kommentteja ja kuvia) Palvelun tietokantaan omaan käyttöönsä. Käyttäjä voi myös asettaa paikkatietojaan muiden Palveluun liittyneiden käyttäjien katseltavaksi. Palvelun edellä kuvattua toiminnallisuutta on voitu eri yhteyksissä ja eri Käyttäjien osalta rajoittaa, tai mikäli Käyttäjä toistuvasti rikkoo käyttöehtoja. Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi.

Palvelu toimii lähes kaikilla nykyaikaisen selaimen ja internet-yhteyden tarjoavilla laitteilla. Tarkemmat yhteensopivuustiedot löytyvät karttapalvelun lisätiedot -sivulta.

3. Immateriaalioikeudet

Palvelun paikkatietoaineistoihin ja Sisältöihin liittyvät oikeudet mukaan lukien tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet pysyvät Palveluntarjoajalla ja Tiedontuottajilla. Lisää tietoa oikeuksista on saatavilla Sisällön lähtötietona olevien paikkatietoaineistojen haltijoilta (ks. kohta "Sisällön käyttöoikeudet"). Omiin paikkatietoihin ja kuviin liittyvät oikeudet säilyvät oikeuksien alkuperäisillä omistajilla huolimatta tietojen tallentamisesta Palveluun. Ladatessaan julkisia kuvia ja kommentteja Palveluun Käyttäjä kuitenkin myöntää Palveluntarjojalle oikeuden käyttää kyseistä materiaalia Palveluun liittyvän markkinoinnin yhteydessä ilman erillistä korvausta. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa tai poistaa paikkatietomerkintöjä sekä muuta sisältöä ylläpitotarkoituksessa.

Sisällön tai Palvelun osien kaikkinainen kopiointi ja irrottaminen Palvelusta ja saattaminen yleisön saataville on kielletty, ellei Palvelun tai Tiedontuottajan lisensointiehdot sitä erikseen salli. Palvelun normaalista käytöstä poikkeavalla tavalla Sisällön levittäminen tai esittäminen julkisesti sekä Sisällön varastointi tai fyysisten kappaleiden (karttojen) valmistaminen Sisällöstä tai sen osasta on kielletty ilman Palveluntarjoajan erillistä lupaa, elleivät Tiedontuottajien alkuperäiset lisensointiehdot sitä erikseen salli.

4. Sisällön käyttöoikeudet

Palvelusta löytyvä Sisältö on otettu käyttöön seuraavien Tiedontuottajien lisenssien alaisena:

 • Maasto- ja tiekartasto sisältävät seuraavia Maanmittaus­laitoksen avoimia aineistoja:
  • Peruskarttarasteri 4/2016
  • Maastokarttarasteri (eri mittakaavoja) 4/2016
  • Yleiskarttarasteri (eri mittakaavoja) 4/2016
  • Ortoilmakuva väri 6/2016
  • Taustakarttasarja 4/2016, käytössä internet-sivuilla
 • Retkikartta perustuu OpenStreetMap-tietokantaan sekä Opetusministeriön siitä tarjoamaan karttadataan. Opetusministeriön karttadata päivittyy lauantaisin alkuperäisistä lähteistä.
 • Tarkkuuskäyräkartasto sisältää Maanmittaus­laitoksen maasto­tietokannan sekä laserkeilaus­aineiston sisältöä käsiteltynä kolmannen osapuolen toimesta. Kolmas osapuoli on luovuttanut lopullisen aineiston vapaaseen käyttöön.
 • Osa kohdepisteistä: Lipas liikuntapaikat.fi, 5/2016, Jyväskylän yliopisto.
 • Osa syvyyskartoista perustuu Suomen Ympäristökeskuksen mittadataan "Järvien syvyys 2015" / Lähde: SYKE, ELY-keskukset.
 • Muu Sisältö ja kartat (syvyyskartat, erikoiskartat, tms) © Tmi Raimo Pitkänen. Kopiointi ja muokkaaminen sähköisesti ja fyysisesti ehdottomasti kielletty ilman sisällönhaltijan lupaa. Lisätietoja kartta-aineistoista ja niiden käyttöoikeudesta voi tiedustella osoitteesta kartat@mappe.fi.

Palvelun karttasovellus on lisensoitu GNU Affero General Public License v3:n alaisena ja pohjautuu Vincit Oy:n SLURP-lähdekoodiin. Karttasovellus käyttää Leaflet.js-kirjastoa selaimen karttasovellusikkunassa. Karttasovelluksen lähdekoodi on tällä hetkellä saatavissa sähköpostitse osoitteesta info@mappe.fi. Haussa käytettävät kohteiden paikannimet on noudettu OpenStreetMapin Nominatim-haun avulla, jonka käytön tarjoaa MapQuest.

Palvelun Sisältöä, sen toiminnallisuuden kautta saatavissa olevaa tietoa tai käyttöliittymäelementtejä ei saa kopioida ilman Palveluntarjoajan lupaa. Palvelun karttatoimintoihin (karttapalvelin) linkittäminen ja niiden käyttö muuten kuin Palvelun käyttöliittymän kautta on kielletty.

5. Vastuu

Palvelun kartta-aineistoa ja paikannusominaisuutta ei tule käyttää ainoana välineenä minkäänlaiseen ajoneuvolla tapahtuvaan navigointiin eikä henkilöitä tai omaisuutta mahdollisesti vaaraan asettavaan paikannukseen. Palvelun ylläpitäjä ei vastaa mahdollisista Palvelun tai Käyttäjän tekemistä kartta- ja paikannusvirheistä, virheistä Palvelun toiminnoissa eikä niistä aiheutuvista vahingoista. Palvelun saatavuus ja paikannuksen luotettavuus riippuvat Käyttäjän laitteistosta ja käytettävissä olevasta verkkoyhteydestä.

Palveluntarjoaja pyrkii yhteistyössä teknisen tuottajansa kanssa tarjoamaan Palvelun luonteeseen riittävän palvelutason. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa palvelun häiriötöntä toimivuutta ja saatavuutta eikä ole velvollinen korvaamaan Käyttäjälle palvelun väliaikaisesta keskeytymisestä mahdollisesti aiheutuneita kuluja, menetyksiä tai vahinkoja. Palveluntarjoaja ei vastaa palveluun tuotujen ja muille käyttäjille jaettujen paikkatietomerkintöjen, kuvien ja kommenttien sisällöstä. Edellä mainittuja tarkkaillaan kuitenkin jatkuvasti, ja mahdolliset väärinkäytökset pyritään estämään. Palvelun sisältö esitetään sellaisenaan eikä Palveluntarjoaja eivätkä Tiedontuottajat vastaa Sisällön oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä niiden käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista. Käyttöehtoja rikkovan vai muutoin loukkaavan tai vahingoittavan materiaalin lisääminen palveluun voi aiheuttaa Käyttäjän väliaikaisen tai pysyvän sulkemisen Palvelusta. Mikäli Käyttäjästä johtuvasta syystä Palveluntarjoajan tai Tiedontuottajan immateriaalioikeuksia on loukattu, Käyttäjä on korvausvelvollinen Palveluntarjoajalle ja suoraan Tiedontuottajille sekä muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistään.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa Palvelua ja Sisältöä, ja ennakkoilmoituksen jälkeen estää pääsy Palveluun sekä lopettaa Palvelu. Mikäli Palveluntarjoaja lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen maksullisen palveluosion ostaneelle Käyttäjälle, sitoutuu se palauttamaan Käyttäjälle määrän, joka vastaa tämän jäljellä olevaa Palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Määrä palautetaan edellyttäen, että se ylittää viisi (5) euroa ja, että Käyttäjä ilmoittaa Palveluntarjoajalle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot ja/tai luottokorttitiedot.

6. Rekisteröityminen

Palvelu tarjoaa Käyttäjälle mahdollisuuden rekisteröityä ja kirjautua Palvelun Käyttäjäksi. Rekisteröinnin yhteydessä kerätään henkilötietoja Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin (sähköpostiosoite, nimi/nimimerkki ja salasana). Laskutusasiakkailta kerätään myös henkilön tai yrityksen yhteystiedot rekisteriselosteen mukaisesti. Käyttäjä- ja asiakasrekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon sekä Palvelun kehittämiseen liittyvään yhteydenpitoon. Käyttäjän antama nimimerkki voi näkyä Palvelussa muille käyttäjille, mutta muita tietoja Palveluntarjoaja ei luovuta ulkopuolisille. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste löytyy palvelun verkkosivuilta www.mappe.fi/rekisteriseloste.html. Palveluntarjoaja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn käyttäjä- ja asiakasrekisterin tietoihin.

7. Käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjän tunnistamiseen Palvelussa käytetään käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen ja Käyttäjän tulee huolehtia siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu väärinkäytön kohteeksi. Palveluntarjoaja voi peruuttaa käyttäjätunnuksen, jos Käyttäjä toimii tai on toiminut käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. Palveluntarjoajalla on myös oikeus tilapäisesti estää pääsy Palveluun, jos se on Palvelun toiminnan kannalta tarpeen. Mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun kahteentoista (12) kuukauteen ja edellisen tilausjakson päättymisestä on kulunut (12) kuukautta, Palveluntarjoaja voi halutessaan nollata Käyttäjän salasanan turvallisuussyistä. Palvelussa rekisteröitymisen kautta luotu Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana ovat voimassa vähintään kaksitoista (12) kuukautta viimeisestä sisäänkirjautumisesta. Sopimuksen päättymisestä huolimatta immateriaalioikeuksia ja Sisällön käyttöä koskevat ehdot jäävät voimaan niin kauan kuin niillä on lain kannalta merkitystä.

8. Omia paikkatietoja koskevat säännöt

Palvelun Käyttäjä saa tallentaa vain suomen, ruotsin tai englanninkielistä sisältöä. Käyttäjä saa tallentaa omia paikkatietoja vain Suomen alueelta. Käyttäjän Palveluun tallentaman tiedon tulee olla lakien ja hyvien tapojen mukaista. Käyttäjä ei saa tallentaa Palveluun oman tai toisen tuotteen/palvelun mainostamiseksi luokiteltavaa sisältöä tai linkkejä, ellei asiasta ole erikseen sovittu. Käyttäjällä tulee olla oikeus tallentamansa sisällön julkaisuun ja käsittelyyn eikä sisältöä saa tallentaa Palveluun, mikäli se loukkaa jonkin osapuolen oikeuksia. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän tallentaman sisällön säilymisestä Palvelussa. Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa Käyttäjän tallentama sisältö vaikka sitä ei olisi merkitty julkiseksi ja harkintansa mukaan poistaa sisältö. Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen Käyttäjän tallentaman tiedon poistamisesta tai katoamisesta. Palveluntarjoaja huolehtii omalta osaltaan tiedon luottamuksellisuudesta eikä välitä tietoa kolmansille osapuolille ilman Käyttäjän suostumusta.

9. Evästeiden käyttö

Palvelu käyttää evästeitä tiettyjen käyttäjälle mukautettavien toimintojen osalta. Myös palvelun käyttöä voidaan seurata evästetiedostojen avulla. Tarkoituksena on kerätä tietoa Palvelun käytöstä sen edelleen kehittämiseksi, eikä evästeiden tietoja luovuteta kolmannen osapuolen käyttöön. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimessaan, mutta toimenpide saattaa rajoittaa Palvelun toiminnallisuutta.

10. Palvelun linkittäminen

Käyttäjällä tai muulla osapuolella on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun aloitussivuihin (www-sivut osoitteessa www.mappe.fi ja varsinainen karttapalvelu kartat.mappe.fi). Sisällön tai alitoimintojen linkittäminen on kielletty. Linkin tulee aueta selaimen tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä. Muunlainen linkittäminen ja sisällön irrottaminen on näiden käyttöehtojen puitteissa kielletty, ellei asiasta ole erikseen sovittu.

11. Käyttöehtojen ja hintojen muutokset

Palvelun käyttöoikeuksien hinta, voimassaoloaika ja käyttöehdot perustuvat Palvelua tilatessa voimassa olevaan hinnastoon ja käyttöehtoihin. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hintoja ja käyttöehtoja. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia muutoksen voimaantulon jälkeen hankittuja käyttöoikeuksia. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Käyttäjälle sähköpostilla tai Palvelussa.

12. Ylivoimainen este

Työtaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Palveluntarjoajan noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

13. Muut ehdot

Palvelu saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihins. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin sivustoihin ja palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Mahdolliset oikeustoimiin johtavat erimielisyydet ratkaistaan Keski-Suomen käräjäoikeudessa.

MAPPe-karttapalvelun käyttöehdot 13.6.2016 (päivitetty sisällön käyttötietoja)