Rekisteri­seloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Raimo Pitkänen, jonka puolesta palvelun asiakas- ja käyttäjärekisterin rekisterinpitäjänä toimii:

 • Raimo Pitkänen
 • Tmi Raimo Pitkänen, y-tunnus: 2166459-4
 • Rantatie 1, 35600 Halli
 • Suomi

2. Rekisteriasiat

Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastataan sähköpostiosoitteesta info@mappe.fi.

3. Rekisterin nimi

Tmi Raimo Pitkänen omistaman MAPPe-palvelun asiakas- ja käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

MAPPe-palvelun käyttäjiksi rekisteröityviltä henkilöiltä pyydetään heidän nimeään/nimimerkkiään ja sähköpostiosoitettaan. Palvelua voi myös kokeilla ilman, että käyttäjän tietoja tallennetaan käyttäjärekisteriin. Lisäksi laskutusasiakkailta pyydetään yrityksen/henkilön yhteystiedot. Tietoja kerätään, käsitellään ja käytetään seuraavia asioita varten:

 • Asiakasrekisterin ylläpitämiseen
 • Asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen
 • Asiakasyhteydenottoihin
 • Mahdollisten lisenssien ja palvelujen toimittamiseen
 • Laskutukseen ja maksujen perintään
 • Tilastollisiin ja palvelujen kehittämistarkoituksiin
 • Tmi Raimo Pitkäsen suorittamaan suoramarkkinointiin ja etämyyntiin, mikäli asiakas ei ole erikseen tätä kieltänyt.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Käyttäjärekisteri

 • Tunnistustiedot (käyttäjätunnus eli sähköpostiosoite, salasanasta laskettu tiiviste)
 • Palvelussa käytettävä nimi/nimimerkki

Asiakasrekisteri (laskutusasiakkaat)

 • Yhteystiedot: nimi ja yhteystiedot (osoite) yhteydenottoa varten.
 • Yrityksen tai yhteisön nimi
 • Puhelinnumero
 • Asiakassuhteen alkamis- ja päättymistiedot
 • Laskutusasiakkailta henkilötunnus ja yritysasiakkailta Y-tunnus.

Arkaluonteisiksi katsottavien tietojen käsittely tapahtuu ainoastaan Asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat verkkopalvelun käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen alkaessa Asiakkaalta kerättävät tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli Asiakkaiden tietojen luovuttaminen Tmi Raimo Pitkäsen ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi muuten kuin yritysjärjestelyn (esimerkiksi yritysosto, yhtiömuodon vaihdos, nimen vaihdos) yhteydessä, Asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla häiriköivää tai rikollista toimintaa tms.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Palvelin, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla, salauksella sekä muin teknisin toimenpitein. Palvelimelle on pääsy vain palvelun ylläpitäjillä.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

MAPPe-karttapalvelun rekisteriseloste 1.5.2016